Scottish Traditional Music Hall of Fame Menu in Gaelic

Archie FisherOn the 7th December in Fort William we will be hosting our first Scottish Traditional Music  of Fame Dinner Dance featuring the inductees of the Hall of Fame, Archie Fisher, Flora MacNeil and Maggie MacInnes, Rona Wilkie and Marit Felt and dancing to the inimitable Fergie MacDonald Dance Band. It costs £40 for a ticket which includes a 3 course menu and entertainment. Check out our Gaelic menu. Tickets are available from the Nevis Centre 01397 700707 or buy a ticket online.

Clàr-bìdh – “Cruinn & Còmhla”

Tha sinn airson gum bi do taghadh cho furasta ‘s a ghabhas. Chan eil agad ach 3 nithean a thaghadh às gach cùrsa fa-leth gu h-ìseal.

A – Blasad-tòiseachaidh
Taigeis & Snèap ann an sabhs uachdarach an Dram Buidheach
Balganan-buarach Fraighichte ann an Creamh le càise is beagan sailead na chois
Taghadh de Bhrot – Brot Lusan (V)

B – Mòr-chùrsa
Feòil-mart Ròsta Albannach: anns an t-sabhs làidir aige fhèin & le Bonnach Albannach
Broilleach Circe le sabhs an Dram Buidheach & mustard gràinneanach
Bass-mara Grìosaichte: Lusan ròsta Meadhan-thìreach & sabhs tomàto is basil na chois

C – Mìlsean
Mìn-bhris ubhal is tofaidh a’ Chòcaire: le blàthachadh de Crème Anglaise na chois
Càis-chèic Seoclaid Geal bhon Dachaigh: suidhichte air lòn de shùbh mheasan
Prothaideag: Bonnach pastraidh aotrom choux lìonta le uachdar sgiùrsaichte agus le sabhs seoclaid dorch is geal sgapte mun cuairt

Agus às a dheidh cofaidh air ùr-phronnadh no tì air ùr tharraing

Mar phàirt den chlàr-bìdh agad, tha roghainn ann de aon bhiadh lusair…
D – Roghainnean Lusair
Lasagne Lusair air ùr fhuine

Translated by John M Macleod: President of An Comunn Gaidhealach and Gaelic adviser to the Clarsach Society and Edinburgh International Harp Festival